Provincie Utrecht & Ondernemerschap Academy bieden uniek programma ‘Bedrijfsopvolging van het (familie) bedrijf’

Bedrijfsopvolging van het (familie)bedrijf
De ruim 35.000 MKB (familie) bedrijven in de provincie Utrecht vormen de motor voor onze welvaart, werkgelegenheid en innovatie.
Om deze positie als één van de meest competitieve economische regio’s van Europa ook in de toekomst te behouden is het van belang een toekomstbestendig MKB te hebben.

De basis voor deze toekomst is door de huidige generatie ondernemers gelegd en ligt in handen van de volgende generatie ondernemers. Maar staat deze volgende generatie ook klaar voor uw (familie)bedrijf?

Heeft u in beeld wie uw bedrijf (op termijn) zou kunnen overnemen? Voelt u de behoefte om het te hebben over mogelijke opvolging?
Zou u het bedrijf op termijn willen verkopen binnen de familie of aan medewerkers? Of bent u juist degene die het (familie)bedrijf op termijn zou willen overnemen?

Oriëntatie op bedrijfsopvolging
Om u te helpen met de oriëntatie op de mogelijke bedrijfsopvolging heeft de Provincie Utrecht de krachten gebundeld met het in Utrecht gevestigde bedrijf de Ondernemerschap Academy.

De Ondernemerschap Academy heeft jarenlange ervaring met het coachen, trainen en begeleiden van ondernemers in het MKB. Zij hebben vele honderden (familie)bedrijven begeleid om met succes de volgende stappen te zetten in de bedrijfsovername en teams en bedrijven verder te ontwikkelen.

Het programma ‘Bedrijfsopvolging van het (familie)bedrijf’
De Provincie Utrecht heeft de Ondernemerschap Academy gevraagd een programma te organiseren met inspirerende groepsbijeenkomsten voor gelijkgestemde ondernemers aangevuld met 1-op-1 coaching sessies met een ervaren overname coach.

De afgelopen maanden zijn alle voorbereidingen getroffen, is een team van 6 onafhankelijke ervaren coaches aangesteld en is het programma ‘Bedrijfsopvolging van het (familie)bedrijf‘ ontwikkeld.

Een uniek programma voor (mogelijke) overdragers en overnemers met drie inspirerende groepsbijeenkomsten en drie persoonlijke coaching sessies met een ervaren overname coach.

Uw deelname aan dit programma wordt 100% gesubsidieerd door de Provincie Utrecht.

Startmoment
Dit kleinschalige programma gaat iedere maand van start met een groep van 8 – 10 gelijkgestemde (beoogd) ondernemers uit de regio.
In totaal kunnen 120 bedrijven die gevestigd zijn binnen de Provincie Utrecht deelnemen aan dit programma.

Wanneer komt u in aanmerking?
Dit programma is specifiek bedoeld voor (mogelijke) overdragers en (potentiële) overnemers die zich willen oriënteren op de opvolging van het (familie) bedrijf.

Het programma wordt 100% gesubsidieerd door de Provincie Utrecht voor alle (beoogd) ondernemers van een bedrijf gevestigd in de provincie Utrecht met tenminste 2 en maximaal 50 medewerkers (FTE).

Hoe kunt u deelnemen?
Tot en met april 2024 kunnen in totaal 120 bedrijven deelnemen aan dit programma. Iedere maand gaat het programma van start met een groep van 8 – 10 gelijkgestemde (beoogd) ondernemers.
U kunt zich direct aanmelden voor deelname op bedrijfopvolgen.nl.

Interesse om ook deel te nemen?
Alle informatie is te vinden op bedrijfopvolgen.nl. Wilt u bespreken of dit programma ook voor u interessant kan zijn of heeft u andere vragen?
Neem dan rechtstreeks contact op met de Ondernemerschap Academy op telefoonnummer 030 – 237 07 00.