Rabobank Utrechtse Waarden e.o.
ACTIVITEIT VAN HET BEDRIJF:
Rabobank Utrechtse Waarden e.o., is een coöperatieve bank.

Wat maakt de Rabobank als coöperatie ánders dan andere banken? Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. In plaats van dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren we een deel van onze winst terug in de maatschappij. Met dit ‘coöperatief dividend’ steunen we lokale projecten die anders niet mogelijk zouden zijn. Een project vindt altijd aansluiting bij minimaal één van de coöperatiethema’s. De thema’s bestaan uit duurzame voeding, iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien en duurzaam wonen.

Zo dragen we met ons Coöperatiefonds bij aan initiatieven die de regio mooier, sterker en leefbaarder maken.