REGELS ZIEKTE EN ONTSLAG NUMMER ÉÉN KNELPUNT VOOR ONDERNEMERS

Mei-2017 Bron MKB-Nederland

Ondernemers ervaren de verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid als belangrijkste knelpunt bij hun rol als werkgever. Op twee staan het ontbreken van simpele en duidelijke regels bij ontslag en op de derde plaats de risico’s bij het aannemen van personeel, op de voet gevolgd door de loondoorbetaling bij ziekte. Tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht vorige week vroeg MKB-Nederland ondernemers zich uit te spreken over twaalf knelpunten in regelgeving. Lees verder

De regels in het sociale domein houden ondernemers veruit het meeste bezig, zo blijkt uit de top-5, die hierdoor wordt gedomineerd. Er werden hier veel aanvullende opmerkingen geplaatst die duidelijk maken dat ondernemers vanwege de ervaren risico’s ervoor terugdeinzen mensen in vaste dienst aan te nemen. Zo zei een bezoeker: “Toekomstvoorspellingen van productie die naar je toekomt is vaak veel te onzeker. Personeel zal hierdoor óf flexibeler ingezet moeten kunnen worden of we kiezen voor inhuur. Dit leent zich daar uitermate goed voor.”

Een andere ondernemer merkte op: “Vooral de baten bij het onder contract houden c.q. het overgaan tot een vast dienstverband bij ‘vervangbare beroepen’ wegen niet op tegen risico’s zoals kosten bij ziekte en ontslag.” Ook werd genoemd: “Beter minder verkopen dan personeel aannemen.” “Daarom durven werkgevers geen mensen in vaste dienst aan te nemen.”