VEILIGHEID_BVO

Response van 21% op onderzoek Veiligheid

Naar aanleiding van de cijfers 2017 over veiligheid in de gemeente Oudewater heeft de BVO een eigen onderzoek gedaan onder haar leden. Van de 172 leden reageerden er 36. Van de 36 leden hebben twee bedrijven gemeld dat ze het afgelopen jaar te maken hebben gehad met criminaliteit. Het onderzoek was anoniem. Respondenten konden ook nog suggesties doen. Deze suggesties waren onder andere:

  • Afsluiten industrieterrein
  • Alle bewoning aanpakken van de bedrijfswinningen oneigenlijk gebruik
  • Handhaving zou meer aan de orde moeten zijn in Oudewater
  • Ja, eventueel camera ophangen in het centrum
  • We zijn een bedrijf op Tappersheul, ik zie wel dat hier een groei is aan buitenlanders die caravans of in eigen auto’s slapen, dit kan niet de bedoeling zijn. Gaat in de toekomst zeker mis.

Download hier de pdf met alle antwoorden