Restauratie Marktbrug en Visbrug

In opdracht van de gemeente Oudewater gaat Gebr. Schouls BV de Marktbrug en de aanliggende kademuren restaureren.

Aanleiding
In 2018 is uit inspecties gebleken dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de Marktbrug, de Visbrug en de kademuren in de binnenstad. Deze objecten zijn daarom opgenomen in het Masterplan Binnenstad en zullen vanaf 2022 gerestaureerd worden.

Werkzaamheden
Het metselwerk van de Marktbrug en de aanliggende kademuren wordt gerestaureerd. Het metselwerk en voegwerk aan de onderzijde van de brugtoog wordt vanaf het water onder de brug gerestaureerd. Om het metselwerk aan de bovenzijde van de brugtoog te restaureren worden eerst de bestrating en de onderliggende grond verwijderd en wordt de brug vrijgegraven. Vervolgens wordt het metselwerk gereinigd en waar nodig hersteld. Wanneer dit gereed is wordt er een waterdichte laag aangebracht zodat er geen vochtindringing meer plaatsvindt. Na het aanbrengen van de waterdichte laag wordt de brugtoog weer aangevuld met zand waarna ten slotte de bestrating weer wordt aangebracht.

Het doel van de werkzaamheden is het dusdanig restaureren van de constructie dat er de komende 30 jaar geen groot onderhoud uitgevoerd hoeft te worden.

Fasering en verkeer
Om de bereikbaarheid te waarborgen en om de overlast te beperken worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. De fasering vindt u als bijlage bij deze brief.

De huidige verkeerssituatie blijft ongewijzigd.

Aan- en afvoer
De aanvoerroute voor de werkzaamheden bovenop de brug loopt via de Korte Havenstraat en de Markt Oostzijde. De afvoerroute loopt via de Leeuweringerstraat. De aan- en afvoer voor de werkzaamheden aan de kademuren en onder de brug gebeurt via het water.

Markt en marktkramen
De markt en overige kramen kunnen naast de werkzaamheden blijven bestaan. De markt zal er iets anders uitzien dan normaal, maar alle kramen die er normaal staan zullen ook aanwezig zijn tijdens de restauratie van de brug. Ook de kramen die op andere dagen op de marktbrug staan zullen tijdens de werkzaamheden beschikbaar blijven.

Het werk start op maandag 10 januari 2022
De werkzaamheden starten op maandag 10 januari 2022 en duren naar verwachting tot 4 april 2022.

Werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00u en 16:00u.

Vragen?
Heeft u vragen over het werk? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Gebr. Schouls BV, dhr. R. Vinke.
Zijn telefoonnummer is 06-53 23 27 80.

Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met Lorrain Hoekmeijer. Dit kan telefonisch door te bellen naar: 14 0348, of via e-mail: masterplan@oudewater.nl.