Schimmel Oudewater B.V.
ACTIVITEIT VAN HET BEDRIJF:
Schimmel Oudewater B.V. is een veelzijdig aannemersbedrijf en sinds 1987 actief met het uitvoeren van projecten in de GWW en het verhuur van grondverzetmachines.

Ons bedrijf is in het bezit van ISO 9001, VCA ** en is gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder van het SKAO.

Wij voeren werken uit op het gebied van:
• Bouw- en woonrijp maken van terreinen
• Aanleg van beschoeiingen en kunstwerken
• Aanleg en onderhoud van, riolering, bestratingen, en cultuurtechnische werken incl. groot groenvoorziening.
• Waterbeheersing

Wij kunnen onze werken uitvoeren in volledig 3-D GPS. Alle gegevens zoals hoogten, plaatsbepaling en hoeveelheden worden automatisch vastgelegd en verwerkt. Tevens beschikken wij over de kennis en software om projecten te ontwerpen en te engineren in volledig 3-D. Deze werkwijze is efficiënt en helder, heeft daardoor grote voordelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.