TechnoHUB groot succes

De ledenbijeenkomst over de TechnoHub van dinsdag 14 januari was een groot succes. Deze avond is er veel informatie gegeven.

Industrieweg 2b in Woerden, dé plek waar de TechnoHUB in het najaar verrijst en waar op dinsdag 14 januari de ledenbijeenkomst van de TechnoHUB werd gehouden. Ruim 120 genodigden waren aanwezig bij deze bijzondere avond.
Benieuwd naar de plannen die zijn besproken?

Bekijk de presentatie

Waar staan we nu?
Tijdens de bijeenkomst heeft Woerdens Techniek Talent tekst en uitleg gegeven over de huidige status van het plan. De in groten getale aanwezige leden kregen een voorproefje hoe de TechnoHUB er straks uit komt te zien. Er komen vier verschillende ruimtes in het 2.600 vierkante meter grote pand voor de techniekbranches: Mobiliteit & Transport, Installatie & Elektrotechniek, Metaal en Bouw, Wonen & Interieur.

Workshop
Na de presentatie werden de aanwezige leden in de vier branches onderverdeeld om tijdens een interactieve workshop na te denken over wat er nodig is om de TechnoHUB te realiseren. Ook werd er driftig gediscussieerd over de inhoud van de lesprogramma’s en de promotie van techniek.

Wat draagt u bij?
Om de TechnoHUB tot een succes te maken is er behoefte aan investering, mankracht, materialen en bouwteams. Daarnaast moeten ook lesprogramma’s worden opgesteld door de scholen en bedrijven. De aanwezigen konden aangeven hoe zij willen bijdragen aan de TechnoHUB. Wilt u ook uw steentje bijdragen?

JA! Neem contact met mij op

Vervolgstappen
Nu er een locatie is voor de TechnoHUB is het tijd om vervolgstappen te zetten. De planning is om op 3 september de deuren van de TechnoHUB te openen, om zo in het nieuwe schooljaar technisch onderwijs en het bedrijfsleven dicht bij elkaar te brengen.

Planning
31-01: Samenstelling bouwteam
01-02: Indienen bouwaanvraag (bezwaartermijn van 8 weken)
31-03: PvE onderwijsprogramma gereed
01-04: Start verbouw intern en buitenterrein
01-06: Inrichten lokalen vanuit onderwijsprogrammering
03-09: Opening