technologieraad utrecht_bvo_oudewater

Technologieraad Regio Utrecht start!

‘Het belang van techniek is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Maar maatschappelijke opgaven  als energie transitie, circulaire economie kunnen niet zonder nieuwe technologieën en goed geschoolde vakmensen en juist hiervan zijn er te weinig.’ Daarmee schetste gedeputeerde Van den Berg de urgentie bij de opening van de Technologieraad Regio Utrecht.

De Technologieraad Regio Utrecht wil de handen ineen slaan om samen de kansen voor en door techniek te benutten. De raad zet zich in voor  voldoende en adequaat gekwalificeerd technologisch arbeidspotentieel in de Provincie Utrecht ook voor de middellange en lange termijn. Uitgangspunt hierbij is de arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkeling. De raad is daarmee een regionale invulling van het landelijke Techniekpact, langs de lijnen ‘kiezen, leren en werken in de techniek’.

Met haar 15 leden, afkomstig uit de ondernemerswereld, onderwijs en overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, voorzitter Elly Verburg en coördinator Inge Schwartz beslaat de raad een groot deel van het technologische speelveld in de provincie.

Heeft u ideeën of wilt u bestaande initiatieven delen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Technologieraad Regio Utrecht via info@technologieraad.nl of volg ons op Twitter (@Technologieraad)