Uitbreiding Tappersheul: duurzame en moderne uitstraling

Ondernemers die in aanmerking komen voor een bedrijfskavel op Tappersheul III hebben duidelijkheid over wat zij mogen bouwen. Dat staat in het zogenaamde beeldkwaliteitsplan dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Bij de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein ligt de nadruk op groen en duurzaam.

Veel inschrijvers
Eind 2017 schreven maar liefst 40 Oudewaterse ondernemers zich in voor een stuk grond op Tappersheul III. De vraag naar bouwgrond overtrof het aanbod van de 3 hectare die de gemeente maximaal kan uitgeven. Daarom hanteren burgemeester en wethouders spelregels op basis waarvan zij de inschrijvers hebben ingedeeld en waarmee zij overeenkomsten gaan afsluiten. Het beeldkwaliteitsplan vormt voor ondernemers een mooi hulpmiddel. Aan de hand daarvan weten zij bijvoorbeeld welke bouwhoogte er gaat gelden.

Duurzaam
Maar het gaat om meer dan bouwhoogte. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de uitbreiding. Wethouder Bob Duindam: ,,Bedrijven worden niet aangesloten op gas. Dit beperkt niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de stikstofuitstoot. Alle gebouwen krijgen een groen dak. Door het aanbrengen van een begroeiing van sedum, mos of kruiden wordt hemelwater beter vastgehouden en blijft het gebouw koeler. Bovendien voorkomt een groen dak hittestress en geeft het in een goede combinatie met zonnepanelen een hoger rendement’’. De gemeente hoopt de eerste grond in 2021 uit te geven.

Nieuw Sportcluster
Als het aan wethouder Duindam ligt, stelt het college van burgemeester en wethouders nog dit jaar het voorontwerpbestemmingsplan vast voor het hele gebied. Dat omvat niet alleen bedrijfsgebouwen, maar biedt ook ruimte voor een nieuw zwembad, nieuwe sporthal en een skeelerbaan. Deze sportvoorzieningen zouden dan een plek moeten krijgen langs het Toleind en de Kabelslag. In dat geval komt er woningbouwgrond vrij op het Statenland, en wordt definitief duidelijk dat er géén beroep gedaan gaat worden op de grond van de nabij gelegen volkstuinen naast de JUMBO.De nieuwe kavels komen langs de Iepenweg te liggen. De 20 meter brede groenstrook blijft gehandhaafd. Door de Elzen-, Wilgen- en Populierenweg te verlengen worden de nieuwe kavels bereikbaar. Aan de oostkant komt een nieuw landschapspark dat het zicht op de bedrijfskavels deels wegneemt en tegelijk een nieuwe recreatieve route vormt die een betere toegankelijkheid krijgt.

Onzekerheid
Het staat nog niet vast, dat de gemeente de uitbreiding daadwerkelijk kan realiseren. Ook dit project heeft last van stikstofproblematiek. Door de uitspraak van de Raad van State mogen projecten die stikstof uitstoten geen beroep meer doen op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dus geen compensatie meer van de stikstofuitstoot via toekomstige maatregelen. Het project zelf moet voor compensatie zorgen. Nieuw beleid vanuit Den Haag kan ook hierbij helpen. Verder moet de gemeente nog ontheffing van de provincie krijgen om het gebied te ontwikkelen, omdat de beschermde heikikker hier voorkomt. De gemeente moet voor een nieuwe leefomgeving zorgen en werkt al aan een plan om dat voor elkaar te krijgen. 

Bespreking
Het beeldkwaliteitsplan komt op de agenda van het Forum Ruimte van dinsdag 29 oktober. Iedereen die dat wil, kan dan meepraten over dit agendapunt. De vergadering begint om 20.00 uur.

Situatieschets van de geplande uitbreiding.
Klik hier voor het gehele overzicht.