Uitbreiding Tappersheul ligt weer op koers

De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Tappersheul aan de zijde van de Iepenweg ligt weer op koers. ,,Ik verwacht dat we over twee jaar de eerste grond bouwrijp gaan uitgeven. In dat geval kan het eerste bedrijfspand eind 2021 in gebruik worden genomen’’, blikt wethouder Bob Duindam vooruit.

Heikikker
In 2018 stagneerde de voortgang, omdat er zich in het uitbreidingsgebied een beschermde diersoort ophield: de heikikker. In zo’n geval schrijft de Flora- en Faunawet voor dat de gemeente het amfibie aan een nieuw leefgebied moet helpen. Dat gaat gebeuren. De aangetroffen heikikker krijgt in de buurt een andere waterpoel. Zodra de provincie akkoord gaat met die nieuwe leefomgeving, laat de gemeente op de beoogde uitbreidingszone een zandpakket aanbrengen, zodat de grond kan inklinken. 

Belangstelling
Eind 2017 maakten maar liefst 40 ondernemers hun belangstelling kenbaar voor de nieuw uit te geven grond op Tappersheul. De gemeente gaat nu om de tafel met deze inschrijvers om grondreserveringsovereenkomsten af te sluiten. ,,Dat gebeurt op basis van de uitgiftevoorwaarden die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Een nieuwe inschrijvingsronde lijkt niet nodig, omdat er veel belangstelling bestaat voor de grond’’, doet Duindam uit de doeken.

Plan
De gemeente werkt momenteel aan een stedenbouwkundig plan voor de hele zone langs de Iepenweg, de oostkant van het bedrijventerrein. Naast bedrijfsgebouwen komt er ook een nieuwe landschappelijke zone met een aantrekkelijke wandelroute. En de gemeente is voor deze strook bezig met de planning  van een ‘maatschappelijke zone’ voor de beoogde sportvoorzieningen, waaronder het nieuwe zwembad. Duindam verwacht dit voorjaar de eerste plannen aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. 

Foto: het beoogde uitbreidingsgebied van Tappersheul.