Uitstel herinrichting Markt en omgeving

De gemeente Oudewater draagt zorg voor de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in 2017 het Masterplan Binnenstad Oudewater vastgesteld. Afgelopen juli heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de Markt e.o. Momenteel wordt het Definitief Ontwerp op detailniveau verder uitgewerkt, waarna tot uitvoering overgegaan kan worden. De planning was om januari 2023 te starten met de uitvoer.

Uitstel werkzaamheden
Zoals in de raadsvergadering van 29 september jl. reeds gemeld, heeft KPN in de afgelopen weken contact met de gemeente opgenomen met de wens om een glasvezelnetwerk in Oudewater aan te leggen. Ondanks het feit dat Deltafiber al een glasvezelnetwerk in Oudewater heeft aangelegd, mag een andere aanbieder volgens de Telecomwet niet geweigerd worden om ook een netwerk aan te leggen.
Bij de opstart van het masterplan en bij de opstart van alle deelprojecten (lange Burchwal en Markt e.o.) is contact gezocht met alle netwerkbeheerders om proactief afstemming te zoeken met deze partijen. Destijds (2019, 2020 en 2021) heeft KPN aangegeven geen werkzaamheden te willen verrichten. Helaas moeten we constateren dat KPN hier op terug gekomen zijn en toch last minute werkzaamheden heeft aangekondigd.

Om te voorkomen dat KPN aan de slag gaat als de herinrichting is uitgevoerd, is het besluit genomen om de herinrichting van de Markt e.o. met een jaar uit te stellen. We zijn met KPN in gesprek dat zij direct begin januari 2024 in de Binnenstad aan de slag gaan met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Na afloop van deze werkzaamheden, kan de herinrichting van de Markt e.o. halverwege januari 2024 starten, zodat de periode van overlast beperkt wordt en de kwaliteit van afwerking het beste wordt gewaarborgd.

Participatie:
We dragen er zorg voor dat de belangrijke stakeholders van dit uitstel op de hoogte worden gesteld. In een eerder stadium is er al contact geweest met de ondernemers die aangaven dat uitvoer van de werkzaamheden in de eerste maanden van het jaar hun bedrijfsvoering het minst geraakt wordt.
Hier houden we dus rekening mee door te starten in januari. In de periode voorafgaand aan de werkzaamheden nemen we de ondernemers mee in de exacte planning van de werkzaamheden en zorgen wij er zoveel mogelijk voor dat ze bereikbaar blijven.

Naast deze stakeholders worden de directe bewoners en in het projectgebied geïnformeerd via brieven, onze website www.masterplan oudewater.nl en andere (online en offline) communicatiemiddelen.