Romeijnsbrug_BVO_Oudewater

Update renovatie Romeijnsbrug

De renovatiemogelijkheden aan de Romeijnsbrug vorderen gestaag. Daarom mogen plezierboten ook op doordeweekse dagen weer onder de oeververbinding door. Dat kon al in de weekenden, maar met ingang van 1 mei geldt een onbeperkte doorvaart tussen de Hollandsche IJssel en de Haven. Wel moeten booteigenaren van 11 tot 22 juni rekening houden met incidentele stremmingen door afrondende renovatiewerkzaamheden aan de brug. Die tijdelijke stremmingen hebben te maken met het plaatsen van de bogen en het afspannen van de betonconstructie.

Op sommige momenten moet de aannemer de onderdoorgang afsluiten om de veiligheid van passerende watersporters te waarborgen. Hij kan niet precies van tevoren aangeven wanneer die stremmingen plaatsvinden. Ook de nutsbedrijven moeten nog aan de slag met kabels en leidingen. Daarvan ondervinden de passerende boten overigens geen hinder. Naar verwachting kan het wegverkeer in de tweede helft van juli weer over de brug.

Foto-onderschrift: Incidentele stremmingen bij de Romeijnsbrug blijven mogelijk in de tweede helft van juni.
Bron en foto: Gemeente Oudewater.