Update stand van zaken Tappersheul

Eind oktober en begin november hebben Marleen en Hans  gesproken met projectleider Pieter Palm over de actuele stand van zaken van Tappersheul. Voor de zomer gooide Corona roet in het eten en zijn ze even wat terughoudender geweest in de communicatie. Na de zomer zijn ze weer verder gegaan.  In de tussentijd is men wel bezig geweest met 1. Verplaatsing van de heikikker 2. Oplevering van de grond 3. Planning.

14 november jl. is het beeldkwaliteitsplan vastgelegd door de Raad. Voorontwerp bestemmingsplan heeft tot 17 november as. ter inzage gelegen. Dit is 150 pagina’s groot en gebaseerd op duizenden pagina’s onderzoek. Tot 31 oktober jl. waren er nog geen reacties binnengekomen hierop. Hierna komt het tot een Ontwerp bestemmingsplan. Er zijn inmiddels al participatie rondes geweest met de omgeving/buurt (online) De omgeving heeft wel sympathie voor de uitbreiding van Tappersheul 3 maar vreest met name voor de toename van vrachtverkeer op de Lijnbaan. Sowieso vreest men een toename van het verkeer zodra de skeelerbaan en het zwembad daar komen. Er zijn bezwaren binnengekomen.

Waar staan we nu?
Pieter Palm volgt de beslissing van de Raad. Extra kosten voor meer groen rondom het bedrijventerrein zal af gaan van het bedrag bestemd voor revitalisering Tappersheul 1 en 2. De politiek gaat hierover. Het wordt passen en meten op de 15 Ha, incl. nieuwe park van 8 Ha. Er is ook gesproken met Joost Brand over aanpassingen in de hoogte van het verzamelpand en de groenstrook.

De inschrijvingen van categorie 1 en 2 zijn goed gescreend. Dit zijn 14 bedrijven. Tot op heden zijn er twee wijzigingen. Men blijft ook in gesprek met andere categorieën, daaronder zijn ook partijen die ook nog steeds interesse hebben. Eerst de onzekerheden eruit halen: 1. Heikikker 2. Stikstof 3. Planning. Daarna gaan de gegadigden de grondreserveringsovereenkomst tekenen.
Begin 2021 wordt de definitieve puzzel gemaakt.

Hiervoor is een werkgroep van acht man onder andere een ambtenaar, een Ruimtelijke Orde deskundige, een uitgifte specialist, Rick IJkhout (EZ), een verkeersdeskundige en iemand van de uitvoering.

In december is er weer een volgend overleg gepland.