Update van de ontwikkelingen rond stikstof/PFAS in de provincie Utrecht

Update vanuit de provincie Utrecht: (zie ook deze link)

Op 7 november jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de aanpak Stikstof in de provincie Utrecht in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden Arne Schaddelee en Hanke Bruins Slot. Vanuit de verschillende ondernemerssectoren was een brede vertegenwoordiging aanwezig, waaronder MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden. De urgentie van de effecten van het stikstof- en PFAS-dossier op ondernemers werd goed aangegeven en is ook gehoord door de provincie Utrecht. Er wordt op dit moment door een beleidsteam in de provincie Utrecht gewerkt aan nieuw beleid, er is een helpdesk ingericht voor partijen die vragen hebben over de onderwerpen en er wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. 

Voor het vervolg wordt een provinciale Regiegroep Stikstof ingericht waarbij wederom de verschillende belangengroepen worden betrokken om blijvend met elkaar in gesprek te zijn en ontwikkelingen met elkaar te delen en om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen voor deze problemen. Vanuit de provinciale Regiegroep Stikstof, die begin december bij elkaar komt, zal de verbinding worden gelegd met de landelijke Regietafel.

Update PFAS d.d. 29 november:
N.a.v. bijgaand persbericht van het ministerie van I&M van 29 november 2019 het volgende:

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu
.Met dat doel stelt minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) op 29 november2019 een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vast voor de land- en waterbodem. Zij doet dit op wetenschappelijk onderbouwd advies van het RIVM en Deltares. Van Veldhoven heeft afgesproken met opdrachtgevers, gemeenten, provincies en waterschappen de geboden ruimte zo snel mogelijk en maximaal te gebruiken. Voor grond- en baggerbedrijven die in de knel zijn gekomen wil het kabinet de mogelijkheden om aan krediet te komen verruimen. Ook wil minister Van Veldhoven bekijken wat in de aanpak van niet genormeerde zeer zorgwekkende stoffen beter kan en hoe de kraan voor dit soort stoffen kan worden dichtgedraaid.

VOOR MEER INFO:
Lees hier het persbericht van het ministerie van IenW inzake PFAS.

Reactie VNO-NCW & MKB-Nederland:

Ondernemersorganisaties: ‘Goede stappen om grondverzet weer op gang te brengen’
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn gematigd positief over de nieuwe PFAS-plannen die minister Van Veldhoven op 29 november 2019 heeft bekendgemaakt. “Wij hebben steeds twee zaken bepleit: een werkbare norm en een schadevergoeding voor geleden leed. Op beide punten biedt de minister de bedrijven openingen”, aldus de ondernemersorganisaties. Van belang is wel dat overheidsopdrachtgevers de ruimte nu per direct gaan benutten. Ook zijn er nog zorgen over het natte grondverzet.

VOOR MEER INFO:
Lees hier het persbericht Reactie MKB-Nederland en VNO-NCW.