Update voortgang Tappersheul

Maandag 14 mei jl. is er een tweede bijeenkomst ‘Ontwerp Atelier 2’ geweest, met de groep ondernemers die geselecteerd zijn vanuit de opgestelde criteria voor de inschrijving van Tappersheul. De BVO was als toehoorder bij deze bijeenkomst aanwezig.

Tijdens dit 2e ontwerpatelier is er onderzocht of er ‘matchen’ gemaakt zijn en waar het ‘niet-matchen’  stokt.  Afhankelijk van de wensen van partijen ten aanzien van de ‘niet-match’ is er de mogelijkheid een case- afspraak te maken waarbij OntwikkelingsMaatschappij Utrecht (OMU) en NieuwBlauw  onderzoeken en adviseren hoe de bezwaren in de ‘niet match’ kunnen worden weggenomen. Afgelopen maanden hebben de geselecteerde bedrijven aan elkaar kunnen ‘snuffelen’ om te bezien of er een ‘ match’ te  maken is met bedrijven met een achterlaatlocatie. Benadrukt wordt dat alleen een dergelijke match garantie geeft voor beide partijen op aankoop van grond op Tappersheul.

Verder werd er in dit ontwerpatelier een streefindeling gepresenteerd op basis van de kenmerken van  bedrijven en werden de eerste denkrichtingen voor de structuren voor Tappersheul gepresenteerd.  Op 15 juni as. moet duidelijk zijn welke geselecteerde bedrijven verder kunnen en welke bedrijven niet langer aanspraak kunnen maken op gronden.  Op het  moment dat er bedrijven afhaken worden nieuwe bedrijven van de totale inschrijvingslijst aan de selectie toegevoegd die dan de kans krijgen ‘matchen’ te maken.