Utrechtse regio wil samenwerking kabinet voor herstel en groei

De Utrechtse regio kan met 100.000 nieuwe banen tot 2050 een forse bijdrage leveren aan het economisch herstel na de coronacrisis. Nu al draagt de regio twaalf procent bij aan de Nederlandse economie.

De regio vreest echter dat de druk op de woningmarkt en het uitblijven van benodigde infrastructurele investeringen een rem op het herstel zet. Daarom wil de regio dat het nieuwe kabinet zich committeert aan de Utrechtse toekomst- en herstelplannen. Om te laten zien wat de regio bijdraagt aan het herstel van Nederland, sturen bedrijven, kennisinstellingen en 33 gemeenten uit de regio donderdag het Utrechts Aanbod naar de informateur. Hierin staat beschreven hoe wordt gewerkt aan een groen, gezond en bereikbaar Nederland.

Commissaris van de Koning Hans Oosters: “Utrecht staat al jaren boven aan het lijstje van de meest concurrerende regio’s in Europa en we zijn topscorer op brede welvaart in Nederland. Als we een leefbare regio willen blijven, terwijl we voor iedereen een huis willen bouwen en bovendien willen zorgen dat iedereen naar zijn werk kan komen, dan is een schaalsprong in denken én in investeringen nodig. En daar kan commitment van het nieuwe kabinet niet bij ontbreken.”

Bereikbare en economisch sterke regio
De komende tien jaar moeten er bijna één miljoen woningen in Nederland gebouwd worden. Over dertig jaar woont er een kwart meer mensen in de provincie Utrecht: zo’n 1,7 miljoen mensen. Dat vraagt om het bouwen van veel extra woningen in de regio: 170.000 tot 200.000 extra woningen tot 2050. De Utrechtse regio zet vol in op de bouwopgave en bouwt één op de acht woningen die in Nederland nodig zijn. Dat is alleen mogelijk als er ook wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid van woonwijken en van werklocaties. Hiervoor zijn onder andere twee lightraillijnen, uitbreiding van station Lunetten-Koningsweg, versterking van de knooppunten en verbindingen op de multimodale A1 en A12-corridors, en een netwerk van snelle en veilige fietsroutes van en naar knooppunten, woon- en werklocaties nodig.

Wetenschap als drijvende kracht
De coronacrisis dwingt ons nog harder te werken aan duurzaam verdienvermogen en een sterke economie. Wij bouwen duurzaam en zetten in op de nieuwe economie. Hiermee creëren we de banen voor de toekomst in een gezonde omgeving. Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht Anton Pijpers: “We zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat, en daar willen we vanuit Utrecht onze bijdrage aan leveren. Met al onze kennis en netwerken op het gebied van onder meer gezondheid en duurzaamheid leveren we oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving, regionaal, nationaal en voor de wereld.”

Groene en gezonde regio
Om een gezonde leefomgeving te kunnen bieden moet het groen ook meegroeien. De behoefte aan groen voor Utrecht komt uit op 10.000 hectare, verspreid over de provincie. Dit betekent investeren in de kwaliteit van de natuur en in recreatiemogelijkheden die in tijden van corona nog belangrijker zijn gebleken. Daarbij wordt rekening gehouden met de energietransitie en het bijdragen aan klimaatdoelstellingen: uiterlijk in 2050 moet de provincie CO2-neutraal te zijn. Met innovaties, waaronder ICT-oplossingen, wordt in Foodvalley gewerkt aan een duurzame voedselproductie voor heel Nederland.

Als Utrechtse regio reiken we de hand naar het aankomende kabinet om gezamenlijk deze grote uitdagingen aan te pakken, met een Utrechts Aanbod. Alleen samen boeken we voortgang op deze grote, complexe, opgaven. Lees de brief aan de informateur.