cijfers veiligheid oudewater

Veiligheidsbeeld van Oudewater in 2017

Volgens de gemeente Oudewater zijn er minder autokraken en fietsdiefstallen, maar is er een lichte toename van het aantal woninginbraken en bedreigingen. Oudewater laat met deze cijfers een evenwichtig veiligheidsbeeld zien over 2017, aldus de gemeente Oudewater. Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Oudewater blijft één van de veiligste gemeenten van Nederland, maar met elkaar moeten we alert zijn om dat ook zo te houden.’’

In de afgelopen jaren hebben de gemeente en de politie flink geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal inbraken. Dat heeft geleid tot een flinke reductie van het aantal woninginbraken. Van 24 in 2015 naar 13 in 2016. In 2017 waren dat er 18. ,,Dat blijft weinig, maar voor degenen die dat is overkomen, is dit een akelige ervaring. Daarom moeten we met elkaar alert blijven,’’ beklemtoont burgemeester Pieter Verhoeve. Datzelfde geldt voor het aantal geweldsdelicten. Dat steeg van 14 in 2016 naar 20 in het afgelopen jaar. Huiselijk geweld laat een plus zien: van 3 in 2016 naar 5 in 2017.

Er zijn ook opvallende dalers. Zo noteerde de politie minder autokraken (15 in 2016 naar 12 in 2017), verloren minder eigenaren hun fiets (18 in 2016 en 13 in 2017) en liep het aantal vernielingen terug van 33 in 2016 naar 25 in 2017. Overlast door jongeren bleef nagenoeg gelijk: 25 in 2016 en 24 in 2017.

Niet meegenomen in dit onderzoek zijn de cijfers van geweld en schade door criminaliteit bij ondernemingen in Oudewater. De BVO zou hier graag meer zicht op hebben. Graag nodigen we je uit mee te doen aan een anonieme korte enquête. Ook als je GEEN last hebt gehad van geweld op het werk en/of schade aan je onderneming door criminaliteit zouden we het op prijs stellen indien je de korte enquête invult.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.
Klik hier om het rapportje van de gemeente te downloaden.

cijfers veiligheid oudewater