Verbeteren van de situatie voor arbeidsmigranten en inwoners van Oudewater

De gemeente Oudewater zet een eerste stap met het reguleren van kamerverhuur. Dat betekent dat huiseigenaren straks een vergunning nodig hebben om een woning te verhuren aan meerdere huishoudens, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten. De gemeente Oudewater gaat de situatie voor arbeidsmigranten in Oudewater verbeteren, en wil tegelijkertijd zorgen voor een veilige en leefbare situatie voor inwoners van Oudewater.

“Met deze maatregel willen we meer grip krijgen op kamerverhuur, zodat we als gemeente kunnen sturen op waar kamerverhuur passend is, en waar we kamerverhuur liever willen voorkomen om de leefbaarheid van bestaande bewoners te beschermen,” aldus wethouder wonen en economische zaken, Ivo ten Hagen. Het paraplubestemmingsplan ligt nu ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad van Oudewater nog in het eerste kwartaal van 2023 een besluit neemt over het voorgestelde paraplubestemmingsplan.

Onderzoek naar de situatie van arbeidsmigranten
Daarnaast doet de gemeente de komende maanden onderzoek naar de situatie van arbeidsmigranten. De gemeente Oudewater wil meer weten over arbeidsmigranten: waar wonen ze, waar werken ze, weten ze de gemeente en andere instanties te vinden bij problemen? Met de informatie uit het onderzoek wil de gemeente gerichter maatregelen nemen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren, de overlast van inwoners te verminderen en de veiligheid te vergroten.

“We zien dat er steeds meer overlast wordt ervaren door Oudewaternaren, maar tegelijkertijd weten we ook niet of we als samenleving wel goed zorgen voor arbeidsmigranten,” zegt burgemeester Danny de Vries. “De afgelopen maanden hebben we achter de schermen veel werk verzet om daar meer over te weten te komen. Zo is er een projectleider en projectteam aangesteld, en hebben we gewerkt aan het voorstel voor regulering van kamerverhuur” aldus de burgemeester. Het nieuwe team brengt de situatie de komende maanden in beeld, en maakt een plan om de situatie van arbeidsmigranten op het gebeid van wonen, werken en samenleven te verbeteren.

Zorgen voor arbeidsmigranten, zorgen voor Oudewater
Wethouder Ivo ten Hagen: “We trekken graag samen op met bedrijven waar arbeidsmigranten werken, uitzendbureaus en verhuurders om in goed overleg de situatie te verbeteren. Voor Oudewaternaren, maar ook voor arbeidsmigranten.” De gemeente richt daarom gesprekstafels op, waar de gemeente en partners gezamenlijk afspraken maken over wat nodig is door te werken aan twee doelen:

  • Zorgen voor arbeidsmigranten. Door de huisvesting van arbeidsmigranten te (laten) verbeteren, arbeidsmigranten te betrekken bij onze samenleving, en informatie te verstrekken over rechten en plichten in Nederland.
  • Zorgen voor Oudewater. Door overlast te verminderen, onze economie te versterken en de veiligheid te vergroten.