Verkeersbesluit geslotenverklaring diverse wegen buitengebied

Om het doorgaand verkeer te ontmoedigen, zijn de gemeenten Oudewater, Montfoort en Woerden gezamenlijk tot het plan gekomen om een aantal wegen gesloten te verklaren voor motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het gaat om de Noord-Linschoterzandweg en de Zuid-Linschoterzandweg/Engherzandweg, die samen de oost-westverbinding door de polder vormen, en daarnaast om een aantal toeleidende wegen, te weten de Noord-Linschoterkade, de Noord-Linschoterdijk, de Korte Linschoten Westzijde, de Haardijk, de Schapenlaan en de Kromwijkerdijk.

De kernen Linschoten, Montfoort, Oudewater en Woerden zijn verbonden via een aantal doorgaande wegen; de Joh. J. Vierbergenweg, de A12, de N228 en de N204.                                                           Voor het gemotoriseerd verkeer tussen beide plaatsen zijn dit de aangewezen routes. Er is echter sprake van een derde route, dwars door het buitengebied langs het riviertje de Lange Linschoten. Dit is weliswaar de kortste route, maar de historische dijk- en polderweggetjes zijn niet berekend op grote hoeveelheden verkeer of voertuigen van grote omvang. In het verleden hebben zich diverse ongevallen voorgedaan. Veel navigatiesystemen houden hier geen rekening mee en berekenen simpelweg de kortste route.

BESLUITEN

  1. een geslotenverklaring in te stellen voor doorgaand verkeer aan de Noord-Linschoterzandweg in Oudewater door het plaatsen van een bord model C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de Barbara Maryweg met onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer, alsmede een vooraankondiging aan de Noord-Linschoterkade ter hoogte van de Oude Singel;
  2. een geslotenverklaring in te stellen voor doorgaand verkeer aan de Zuid-Linschoterzandweg in Oudewater door het plaatsen van een bord model C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de Laan van Snelrewaard met onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer;

    3. De bestaande geslotenverklaring in de Zuid-Linschoterzandweg op te heffen en alle eerdere verkeersbesluiten die hieraan ten grondslag hebben gelegen, in te trekken.

    Lees hier het volledige besluit in de Staatscourant