Verslag bijeenkomst inzake uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul

Donderdag 8 juni jl. was het zover, op het stadhuis kwamen betrokkenen en geïnteresseerden bijeen om bijgepraat te worden over de uitbreiding van bedrijventerrein Tappersheul.

Deze avond was georganiseerd door de gemeente met als doel om naast het peilen van de behoefte aan vierkante meters bedrijventerrein ook inzicht te krijgen in de panden die mogelijk beschikbaar komen op Tappersheul I en II. En de behoefte is groot, dat werd wel duidelijk door de opkomst. Er is 3 HA beschikbaar, maar er is wel meer dan 10HA vraag. Het is een gezamenlijke uitdaging om het grondaanbod en de vraag zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen en de puzzel van de achterlaatlocaties hierin te betrekken zodat er zoveel mogelijk bedrijven kunnen ondernemen in Oudewater.

‘ Ook al vind de provincie dat er voor velen van u geen ruimte is in Oudewater, gaan wij ons sterk maken om meer ruimte te krijgen voor Ondernemers in Oudewater’, aldus wethouder Bob Duindam.

De avond stond in het teken van informeren over de concept uitgifte criteria en  concept voorwaarden koopovereenkomst. De vormgeving en inrichting volgt in een later stadium.

De gemeente wil veel, zo somde de projectleider Tom Nagtegaal  een aantal zaken op;

 • Werkgelegenheid toevoegen en mensen uit Oudewater met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken bij de bedrijven;
 • Bedrijven die voor overlast zorgen in het buitengebied de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen;
 • De uitstraling en bereikbaarheid verbeteren van Oudewater en Tappersheul in het bijzonder;
 • Uitbreidingsmogelijkheden bieden aan Oudewaterse bedrijven;
 • Tappersheul up to date maken;
 • Wonen niet toelaten op het bedrijventerrein;
 • Het wandelpark behouden;
 • Verbetering van de beveiliging en vluchtroutes op Tappersheul;
 • CO2 voetprint bedrijventerrein verbeteren;
 • Waterberging creëren;
 • Geen grondspeculatie etc.

Maar vooral ook zoveel mogelijk ondernemers wensen invullen en lokale ondernemers de gelegenheid geven om te ondernemen in Oudewater. Om dit allemaal te kunnen realiseren is het belangrijk te weten dat geïnteresseerden zich niet inschrijven voor Tappersheul III, maar voor Tappersheul. In de concept uitgifte criteria wordt rekening gehouden met categorieën waarbij bedrijven uit het buitengebied voorrang krijgen op bedrijven die een potentiele woningbouwlocatie zitten, mits ze het bedrijf beëindigen op de huidige locatie. En bedrijven die op Tappersheul I of II gevestigd zijn hebben voorrang op nieuwe bedrijven uit Oudewater. Voor de achterlaatlocatie dient men akkoord te gaan met dezelfde verkoopvoorwaarden en uitgifte criteria als voor Tappersheul III.

Tijdens deze avond kregen aanwezigen de gelegenheid om input te geven  op het concept inschrijfformulier en zo mee te denken met de Gemeente om te komen tot de juiste uitgifte criteria. Hier werd goed gebruik van gemaakt.

Naar aanleiding van deze input worden de aangepaste stukken voorgelegd aan het college ter vaststelling door de raad  in september a.s. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de provincie om te onderzoeken hoe de provincie tegen de ontwikkeling aankijkt en of er nog ruimte binnen het geplaatste kader zit. Onder voorbehoud van invloed van derden wil men er naar toe werken om in oktober te starten met de inschrijving terwijl er vanaf september t/m december dan al wordt gewerkt aan verdere planvorming en bestemmingsplanprocedures. Met als doel om in het najaar 2018 uiteindelijk te starten met de ontwikkeling.

We blijven deze ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte houden.