foto_bezoek_BVO_tappersheul

Verslag bijeenkomst Vitap bestuur – raadsleden 31 augustus 2016

Waar staan we nu als bedrijvenpark Tappersheul en waar willen we naar toe als bedrijvenpark in Oudewater?

Dat was de strekking van de bijeenkomst van woensdagmiddag 31 augustus jl.

Deze bijeenkomst was speciaal georganiseerd door het Vitap bestuur, hiervoor waren alle raadsleden van de fracties uitgenodigd. Met het oog op de komende gemeentelijke begrotingsronde voor 2017 wilde het Vitap bestuur samen met de parkmanager van Tappersheul nog even de aandacht vestigen op het revitaliseren en onderhoud van het bedrijvenpark. Tijdens een toelichting met onderbouwing van foto’s lichtte voorzitter Piet Six namens het Vitap Bestuur de huidige stand van zaken toe op Tappersheul:

• Een bedrijvenpark met veel lokale ondernemers;
• Weinig kantoren;
• Dreigende leegstand;
• Verpaupering van het bedrijfsterrein;
• Kans op toename criminaliteit;
• Waardevermindering van bedrijfsgebouwen;
• Achteruitgang kwaliteit infra;
• Een bedrijvenpark wat rommelig oogt en geen eigentijdse uitstraling heeft.

Met een schetsontwerp van Tappersheul en foto’s van een voorbeeld bedrijvenpark (Honthorst in Woerden), werd uit de doeken gedaan richting raadsleden waar Vitap graag actief naar toe wil werken;

• Een eigentijds bedrijvenpark;
• Aantrekkelijk voor gebruikers en investeerders;
• Aantrekkelijk voor (toekomstige) ondernemers;
• Uniforme uitnodigende uitstraling;
• Creëren van (extra) werkgelegenheid;
• Veilig en goed bereikbaar;
• Beter parkeerbeleid;
• Een bedrijvenpark wat representatief is voor de stad Oudewater.

Er werd benadrukt richting fracties waarom wachten op geld voor de revitalisering vanuit de verkoop van Tappersheul III 2019 niet verstandig en toereikend is, het verval van het park zal dan al veel te groot zijn en de kosten voor revitalisering zullen alleen maar onnodig hoger worden. Tijdens een rondleiding over het park werd dit nog eens getoond.

Vitap ziet een oplossing door, in nauw overleg met de gemeente, op een slimme gefaseerde manier alvast vervroegd te starten met deelrevitalisering van het park door het beschikbare geld voor het jaarlijks correctief onderhoud slimmer in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan (gedeeltelijke) herbestrating van de parkeervakken en een deel van het wegennet opnieuw asfalteren. Dit laatste is veel beter dan ieder jaar steeds weer alle gaten in het wegennet met koud asfalt repareren.

Ik vind dat Vitap middels deze bijeenkomst de raadsleden een zeer goede indruk heeft gegeven van hun zorgen en de actuele stand van zaken van bedrijventerrein Tappersheul
Ik hoop dat ze dit beseffen en de handen ineen slaan om in het gemeente budget ruimte te vinden voor de reële alternatieven die het Vitap bestuur aangedragen heeft.
Ik zou zeggen een kans die je als Gemeente met twee handen moet aanpakken!

Marleen van Dam

BVO-voorzitter