Samenwerking BVO-NOVO_Oudewater

Verslag samengaan BVO NOVO

Naar aanleiding van eerder overleg begin dit jaar is er vanuit de BVO en de NOVO een projectgroep gestart met het onderzoeken van het samengaan van beide verenigingen tot één krachtige Bedrijvenvereniging die de belangen van álle bedrijven in Oudewater gaat behartigen. Vanuit de BVO zijn dit Hans van Raay en Aschwin Snel en vanuit de NOVO Margo Stekelenburg en Joost Middelman. Ondernemerslandschap verander en er zijn steeds meer raakvlakken. Er wordt gezocht naar de juiste kruisbestuiving om tot een duidelijke meerwaarde voor beide te komen. Eén aanspreekpunt worden, het ondernemersklimaat verbeteren en een grotere slagkracht zien te verkrijgen richting alle partijen zijn een aantal van de speerpunten. De notulen van beide verenigingen worden komende tijd naast elkaar gelegd en de voordelen, maar ook mogelijke nadelen, worden kritisch bekeken.