Verslag voorlichtingsmiddag WTT (Woerdens Techniek Talent)

Op uitnodiging van het WTT had de BVO, in samenwerking met projectleider van het WTT Marlous Birkhoff, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle leden van de BVO. Op 7 februari waren alle bedrijven, welke ook maar iets met techniek te maken hebben, bij Jan van Dam uitgenodigd om van Marlous uitleg te krijgen waar het WTT voor staat en wat het voor deze bedrijven nu, maar vooral in de toekomst, kan betekenen. 

Het WTT staat voor Stichting Woerdens Techniek Talent (WTT) en is een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijsinstellingen uit regio Woerden, de gemeenten Montfoort, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. De doelstellingen richten zich op het bevorderen van de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren. 

Ook vindt WTT het belangrijk het imago van de technische sector een impuls te geven; ‘werken in techniek betekent niet alleen maar ‘vuile handen krijgen’. 

Techniek staat aan de basis van alles waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben, daar is niet iedereen zich terdege van bewust. Meer over de partners, evenementen en projecten leest u op hun website: https://woerdenstechniektalent.nl/

Marlous gaf aan de hand van een mooie presentatie een duidelijk beeld van de werkzaamheden en de insteek van de stichting. Woerdens Techniek Talent maakt jongeren enthousiast voor techniek. In ons dagelijks leven is techniek overal. Daarom is leren en werken in de techniek voor iedereen uitdagend en boeiend. Dat is de boodschap die we veel beter aan onze jeugd moeten meegeven om meer jongeren op de been te krijgen om hun interesse in de techniek te vergroten. 

Aan Techniek Talent is een groot tekort in de regio, veel bedrijven lopen hier tegenaan. We kunnen de vraag naar personeel veel breder trekken dan enkel installatietechniek, ook bouwbedrijven, transportbedrijven, weg-en waterbouw, autospuiterijen, interieurbouwers, machinebouw, lasbedrijven, etc. voor al deze bedrijven zet het WTT zich in in onze regio. De ambitie is groot een techniek faciliteit opzetten met scholing voor basis, voortgezet en MBO-onderwijs, maar ook een plek voor continue bij- en omscholing van het bedrijfsleven en bijzondere doelgroepen. Een plek waar al het techniek onderwijs wordt ondergebracht om te nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de maakindustrie in onze regio.