Visie bedrijven verenigingen op lange termijnvisie Utrecht 2050

Arwin Brouwer, voorzitter Bedrijven Platform Utrecht West heeft in overleg met betrokkenbedrijven verenigingen, waaronder de BVO, een brief geschreven aan de leden van het college van gedeputeerde staten. In de brief wordt verzocht de economische focus bij te stellen naar de wensen van de betrokken bedrijvenverenigingen. Deze zijn kortweg:

1. Voldoende ruimte om te ondernemen
2. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt (techniek)
3. Goede bereikbaarheid van bedrijven(terreinen)
4. Betaalbare woningen voor medewerkers

Lees hier de hele brief als PDF