Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe Europese privacywetgeving…

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

VNO-NCW en MKB-Nederland nodigt ondernemers graag uit voor een regionale voorlichtingsbijeenkomst over de AVG die zij de komende tijd organiseren. Op 7 december a.s. van 15.30 – 18.00 uur zijn er nog plaatsen vrij voor de bijeenkomst in Den Haag.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.  lees verder