Werkbezoek aan ons stadje

Maandag 14 oktober bracht gedeputeerde Arne Schaddelee een actief werkbezoek aan ons stadje in de vorm van een fietstocht vanaf station Woerden naar Oudewater. Gezamenlijk met onze wethouders Bob Duindam en Walther Kok, Arjan Noorthoek, wethouder van o.a. verkeer, vervoer en economische zaken van Woerden, enkele ambtenaren van de gemeente Woerden en Oudewater en namens de BVO Hans van Raay en ondergetekende, fietsten we van station Woerden naar Oudewater. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Doel van de tocht was om gedeputeerde Schaddelee, van o.a. Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Communicatie en Participatie, een indruk te geven van ons gebied en van problemen op het  gebied van mobiliteit waar wij tegen aanlopen. Op enkele knelpunten maakten we een stop om de problemen en uitdagingen die daar liggen te bespreken. Veiligheid en toegankelijkheid van fietspaden en rotonden werden bekeken en vanuit ieders visie kritisch beoordeeld. Aan bewegwijzering en onderhoud van de wegen is nog wel e.e.a. te verbeteren. 

Ook onze wethouders mochten hun zegje doen over de stand van het wegennet, o.a. de weg tussen Oudewater en Papekop en verder kwam het tracee naar de snelweg ter discussie. Dit leverde bij gedeputeerde de vraag op waarom dit een gemeentelijke weg is en geen provinciale weg. 

Als dit zo is zijn er veel meer mogelijkheden met betrekking tot beter onderhoud etc. Een en ander wordt uitgezocht en we houden de vinger aan de pols! 

Er werd afgesloten met een kop koffie op het gemeentehuis.