Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Bron: mkb.nl – “Na een jarenlange lobby is dit een flinke stap in de goede richting voor kleine bedrijven”. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland over de afspraken met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vandaag in Den Haag met minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars hebben gepresenteerd. “Dit pakket beperkt de risico’s voor ondernemers en maakt het voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper”, aldus Vonhof.

Met name kleine bedrijven ontlasten

De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven ontlasten, zegt de voorzitter van MKB-Nederland namens de drie ondernemersorganisaties. “Financieel, maar zeker ook bij de re-integratie van zieke werknemers. Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een loden last. Het is bovendien een onzeker traject, omdat je als klein bedrijf met weinig ervaring en capaciteit nooit weet of je het 100 procent goed hebt gedaan. Dat alles gaan we met deze afspraken fors verbeteren, zonder dat daarmee de rechten van de zieke werknemer veranderen.”

Financiële tegemoetkoming

Ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Minister Koolmees trekt daar op jaarbasis 450 miljoen euro voor uit. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om het onderscheid te maken, krijgen alleen bedrijven tot 25 medewerkers nog compensatie in de vorm van een lagere (Aof)premie.

Belangrijk is ook, vindt Vonhof, dat het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend wordt bij de toets op re-integratie inspanningen. “Als je dat hebt opgevolgd, kan het UWV je geen loonsanctie meer opleggen, zoals nu vaak gebeurt. Dat biedt ondernemers meer zekerheid.” Ook krijgen bedrijven meer grip het tweede spoor (re-integratie buiten het eigen bedrijf) doordat ze kunnen vertrouwen op het advies dat de bedrijfsarts hierover geeft.

Ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde MKB Ontzorgverzekering af te sluiten, die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van hen overnemen. De polis is Poortwachterproof. “Ondernemers weten hiermee precies waar ze aan toe zijn en er wordt een hoop gedoe uit handen genomen. Als ze de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze ook niet meer worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.” Langdurig verzuim in het eigen bedrijf telt bovendien minder mee in de hoogte van premie. De ondernemersorganisaties verwachten dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie zal verbeteren. “Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer.”

De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden, zodat er marktwerking is. Polissen moeten aan een minimum standaard voldoen, transparant zijn en met elkaar te vergelijken. Er komt een loket waar ondernemers met klachten over dit product terecht kunnen. MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW.

Dit pakket biedt ondernemers keuzes

Vonhof is blij met de afspraken die nu zijn gemaakt. “Wij hebben altijd gezegd: het moet efficiënter, met lagere lasten en minder risico’s voor kleine bedrijven. De maatregelen zoals vorig jaar aangekondigd in het Regeerakkoord, voldeden daar niet aan. Dit pakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. Je kúnt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doe je het niet, dan profiteer je nog steeds van de wettelijke maatregelen.”

Uiteindelijk telt voor de ondernemersorganisaties het resultaat in de praktijk, zegt Vonhof. “Wij houden de vinger stevig aan de pols, zullen bij ondernemers blijven nagaan of dit pakket aan hun problemen tegemoetkomt. Dit is wat mij betreft nog niet het eindstation, maar een belangrijke stap vooruit. Binnen het huidige stelsel is dit in elk geval het hoogst haalbare.”

Belangrijkste afspraken op een rij

Infographic loondoorbetaling bij ziekte